Declaraţie de confidenţialitate

Apreciem interesul dumneavoastră pentru produsele noastre şi pentru vizitarea acestui site.

Noi credem că este important ca dumneavoastră să nu vă faceţi niciun fel de griji în legătură cu vizitarea acestui website, deoarece dorim să vă informăm ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale pe care ni le veţi putea oferi.

Orice date personale pe care ni le furnizaţi, inclusiv adresa dumneavoastră de e-mail, vor fi tratate precum urmează:

Drepturi de autor

Acest site este protejat de legea drepturilor de autor și acest site sau orice anexă la acesta pot conține informații confidențiale și/sau protejate prin drepturi de proprietate intelectuală. Orice utilizare a informațiilor conținute în prezentul site (inclusiv, dar fără a se limita la, reproducerea totală sau parțială, comunicarea sau distribuția sub orice formă) este interzisă, cu excepția cazului în care este utilizată personal sau necomercial. Vă multumim pentru cooperare.

 

Răspundere

Nu suntem responsabili pentru orice daune care decurg sau care rezultă din utilizarea directă sau indirectă a site-ului sau a informaţiilor puse la dispoziţie pe sau prin intermediul site-ului. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventuale pagube pe care le-ar putea provoca o potenţială întrerupere a acestui website, cauzate de erori tehnice, chiar dacă erorile sunt calificate ca “eroari grave“, viruşi sau alte elemente îngrijorătoare, sau prin consultarea sau utilizarea website-urilor (de ex. prin intermediul link-urilor) sau a informaţiilor mai vechi. Nu suntem răspunzători pentru comunicaţiile electronice efectuate prin intermediul site-ului (de ex. e-mail-uri) şi nici pentru interceptările sau manipulările de către terţi cu privire la aceste comunicaţii.

Orice utilizare a informaţiilor disponibile pe sau prin intermediul site-ului sunt pe riscul dumneavoastră total. În consecinţă, sunteţi răspunzător pentru oricare dintre alegerile dumneavoastră făcute pe baza informaţiilor disponibile pe sau prin intermediul site-ului.

Vă rugăm să luaţi toate măsurile de precauţie pentru a proteja echipamentul dumneavoastră de lucuru de a fi afectat de viruşi, bug-uri, troieni etc. Nu putem garanta compatibilitatea echipamentelor dumneavoastră cu fişierele care fac parte din sau sunt prezente pe site, sau orice accesibilitate a acestor elemente.

Prin utilizarea acestui site, acceptaţi practicile descrise în declaraţia de confidenţialitate. Vom putea să modificăm aceaste politici, însă modificările, dacă vor fi făcute, vor fi postate şi schimbările se vor aplica numai activităţilor şi informaţiilor care le preced, nu retroactiv.

Dacă sunteţi interesaţi mai în detaliu cu privire la politica noastră de confidenţialitate sau aveţi orice fel de întrebare legată de datele dumneavoastră de contact, vă rugăm să ne contactaţi.

SC Zeelandia SRL
Loc Valea Lupului, DN 28, Nr.4, Jud Iași, România
Tel: +40 232 217.024
Fax: +40 232 217.034
J22-1230-96
RO 8723151
Capital social: 19.838.447,16 lei